จะแสดงวิดีโอ YouTube ใน WordPress ได้อย่างไร

ให้คัดลอก url ของ Youtube แล้วเมื่อเขียนลงในโพสท์นั้นให้ใส่ตัว "v" เข้าไปใน url นั้น WordPress จะแสดงวิดีโอ Youtube ในโพสท์ของ WordPress

รูปภาพ

ลืมรหัสผ่านของ WordPress ทำอย่างไร

หากลืมรหัสผ่านของ WordPress จำเป็นต้องใช้การแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับรหัสผ่านซึ่งเก็บอยู่ในฐานข้อมูล อาจจะใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL เช่น PhpMyAdmin เพื่อทำการแก้ไขฐานข้อมูล โดยวิธีการนั้น ให้เข้าสู่ฐานข้อมูลของ WordPress ตาราง wp_users จากนั้นแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ที่ต้องการ ดังภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ย้ายโฮสต์ของ WordPress แล้วมีปัญหามาก

การย้ายข้อมูลของ WordPress ควรจะทำด้วยวิธีการ Export เข้าไป และ Import เข้ามาใหม่จะทำให้มีปัญหาลดลง แทนวิธีการนำฐานข้อมูลและปรับแก้ไขเองด้วยมือ

รูปภาพ

ตั้ง Permalink ใน WordPress แล้วเมื่อกดที่ลิงก์พบหน้า Page not found

แสดงว่ายังไม่ได้เปิดโมดูล rewrite ของ Apache สามารถแก้ไขโดยเปิดไฟล์ c:\xampp\apache\conf\httpd.conf ด้วยโปรแกรม Notepad++ (มีในชุด Chantra)

รูปภาพ จากนั้นเพิ่มคำสั่งนี้ลงไปท้ายไฟล์

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

หากพบปัญหานี้บนโฮสติ้ง ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของโฮสต์

อัพเกรดแล้วปลั๊กอินมีปัญหาทำอย่างไร

หากอัพเกรดแล้วมีปัญหากับ Plugin ให้ลองปิดปลั๊กอินทั้งหมดก่อน แล้วค่อยๆ เปิดทีละตัว และตัวที่มีปัญหาอาจลองตรวจสอบดูว่าผู้พัฒนาได้อัพเกรดให้รองรับกับรุ่นใหม่หรือยัง

จะเล่น Youtube ด้วย VLC ได้อย่างไร

ที่จริงแล้ว VLC มีความสามารถในการเล่นวิดีโอ Youtube ได้ในตัว โดยการเลือกเปิดสื่อแบบ Media > เปิด กระแสข้อมูลเครือข่าย

รูปภาพ

คัดลอก url ของ youtube ที่ต้องการเล่น แล้วกดปุ่ม "Play" เพื่อเล่น อย่างไรก็ตาม VLC จะฟ้องว่าเล่นไม่ได้และมีข้อผิดพลาด วิธีแก้ไขให้เล่นได้นั้นให้แทนที่ไฟล์

C:\Program Files\VideoLAN\VLC\lua\playlist\youtube.lua

ด้วยไฟล์ที่โหลดจากที่นี่

http://suriyan.in.th/sites/default/files/youtube.lua

เป็นโค้ดสำหรับแพทซ์ให้เล่นวิดีโอ Youtube ได้ ให้ปิด VLC ถ้าหากเปิดไว้อยู่และเริ่มโปรแกรมใหม่

ต้องการใส่ logo ให้กับวิดีโอที่เล่นด้วย VLC จะต้องทำอย่างไร

บางครั้งเราอาจต้องการให้วิดีโอที่เล่นอยู่นั้นแสดงโลโก้ของหน่วยงาน/องค์กร หรือโลโก้ส่วนตัวก็สามารถใช้ VLC ได้เลยโดยไม่ต้องไปใส่โลโก้ในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอก่อน วิธีการมีดังนี้

1.เลือกเมนู Tools > Effect and Filters แล้วเลือกแท็ป "Video Effects"
2.เลือกแท็ปย่อย "Logo" จากนั้นให้ระบุพาร์ธและชื่อไฟล์โลโก้ที่อยู่บนฮาร์ดดิสก์

รูปภาพ

3.สามารถปรับพิกัดหรือความโปรงใสได้ตามต้องการ เมื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่ม "ปิด" ไป
4.เปิดไฟล์วิดีโอขึ้นมาเพื่อดูว่าพิกัดหรือความโปร่งใสเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ ถ้ายังไม่เป็นไปตามต้องการก็ให้ทำขั้นตอนข้างต้นซ้ำอีกที

รูปภาพ

จะเปลี่ยน skin ให้กับ VLC ได้อย่างไร

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน skin ได้โดยเลือกไปที่ Tools > Preferences ในกลุ่มของส่วนติดต่อจะมีหมวด skin ตามรูป

รูปภาพ

จะมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของ VLC เพื่อให้ดาวน์โหลด skin จากนั้นให้เลือก "มองหาใน..." เพื่อเลือกไฟล์ skin ที่ดาวน์โหลดมา เมื่อเลือกแล้วให้กดบันทึก แล้วปิด/เปิด VLC ใหม่อีกรอบหนึ่ง

ต้องการ stream หรือบันทึกภาพจาก Webcam ทำได้อย่างไร

VLC มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ผู้ใช้สามารถทำ video streaming ผ่าน webcam หรืออัดภาพบันทึกหน้า webcam ได้ โดย

  • เลือก Media > Open Capture Device

รูปภาพ

  • กดปุ่มลูกศรชี้ลง เลือก Stream

รูปภาพ

  • เลือกวิธีที่ต้องการบันทึกสื่อ สามารถบันทึกได้เป็น File และ HTTP
  • เลือก Encapsulation, Video codecs และ Audio codecs (แนะนำให้เป็น Ogg/Ogm, Theora, Vorbis ตามลำดับ)

รูปภาพ

  • กดปุ่ม ok เริ่มการบันทึก และเลิกบันทึกหรือการ streaming เมื่อกดปุ่มหยุด

ถ้าจะใช้คีย์ลัดควบคุม VLC จะดูค่าหรือตั้งค่าปุ่มได้ที่ไหน

คีย์ลัดควบคุมค่าคอนโทรล VLC เพื่อความสะดวกในการควบคุมหรือที่เรียกว่า Hotkeys สามารถเรียกดูหรือตั้งค่าใหม่ได้ที่

Tools > Preferences > ปุ่มลัด

รูปภาพ