จะแนบรูปในเนื้อหา ในกระทู้ SMF ได้อย่างไร

สามารถแทรกภาพได้ โดยใส่ BBcode [ img ]URL[ /img ] และหากเปิดระบบ Attachments ไว้ ให้กดในส่วนของ Advanced Options ในหน้าโพสต์ข้อความ จะปรากฎช่องให้อัพโหลดซึ่งจะปรากฎท้ายเนื้อหา

รูปภาพ

ติดตั้ง smf แล้วจะเข้าใช้งานได้อย่างไร

หลังจากติดตั้ง smf แล้ว เราสามารถเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ได้ทันทีจาก URL ที่ติดตั้ง เช่น http://localhost/smf โดยสามารถเรียกใช้งานผ่านโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ได้ทุกตัว

จะเปลี่ยนธีมของ smf ได้อย่างไร

สามารถเปลี่ยนธีมของ SMF ได้ โดยแตกไฟล์ธีมไปที่โฟล์เดอร์ Themes จากนั้นให้ไปเปลี่ยนที่

Administer>Themes and Layout

โดยในครั้งแรกจะต้องติดตั้งธีมทางด้านล่างสุดของหน้าก่อนตรง From a directory on the server

รูปภาพ

รูปภาพ

ติดตั้ง smf เสร็จแล้ว จะเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ได้อย่างไร

หากต้องการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ที่ใช้ smf สามารถแก้ไขได้ที่ Administer>Server Settings ที่ Forum Title

รูปภาพ

อยากจะสร้างด่าน Secret maryo เป็นของตัวเอง ทำได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไร

กด F8 ในด่านจะเข้าสู่โหมดแก้ไขด่าน โดยสามารถลากวัตถุออกมาจากกล่องด้านซ้ายมือไปวางในด่านได้ เลื่อนหน้าจอด้วยการกดเมาส์กลางแล้วเลื่อนเมาส์ และลบโดยกดเมาส์ขวา เสร็จแล้วกด F8 เกมจะถามว่าให้บันทึกหรือไม่ แล้วกลับสู่ด่านเดิมที่เราแก้ไขแล้ว

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

Secret maryo สามารถต่อจอยภายนอกเล่นได้หรือไม่

สามารถต่อจอยได้ในลักษณะเดียวกับเกมอื่นๆ โดยสามารถดูปุ่มควบคุมได้ที่ http://www.secretmaryo.org/wiki/index.php?title=Controls และสามารถเปลี่ยนได้ใน Options and Controls

รูปภาพ

รูปภาพ

Secret maryo กระโดดข้ามท่อไม่ได้ เพราะท่อสูงเกินไป

การกระโดดต้องกดค้างเพื่อให้ตัวการ์ตูนกระโดนสูง มิเช่นนั้นจะกระโดดเท่าที่จังหวะของการกดแป้นพิมพ์เท่านั้น หรือวิ่งกระโดด

ถ้าต้องการเก็บบันทึกข้อมูลการใช้งาน(log file) ของโปรแกรม putty สามารถทำได้อย่างไร

สำหรับการตั้งค่าเพื่อบันทึกรายละเอียดการใช้งานโปรแกรม putty สามารถทำได้ดังนี้

  1. เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเลือกไปที่ส่วน Session
  2. เลือกไปที่ Logging

รูปภาพ

ในส่วนของ Session logging ค่าตั้งต้นถูกเลือกเป็น none อยู่ หมายความว่ายังไม่ได้มีการเปิดการใช้งานการเก็บ log เราสามารถเปิดการใช้งานได้โดย click เลือกไปที่ All session output หรือถ้าต้องการเก็บ log เฉพาะการใช้งาน ssh ก็สามารถเลือกได้ตามเหมาะสม โดยเราสามารถเลือก output ของ log ไฟล์ได้ว่าให้จัดเก็บไว้ที่ไหน โดยตั้งค่าในช่อง Log file name: เมื่อตั้งค่าเสร็จให้ทำการเชื่อมต่อไปยัง server ภายนอกตามปกติ ข้อมูลการเชื่อมต่อของเราก็จะถูกบันทึกเป็น log file โดยอัตโนมัติ

จะคัดลอกข้อความใน PuTTy อย่างไร

การคัดลอกใน PuTTy ลักษณะคล้ายกับบน GUI ใน Windows คือให้ลากคลุมข้อความแล้วกด Ctrl + c เพื่อ copy ส่วนการวางให้ใช้ Shift+Insert หรือคลิกเมาส์ขวาแล้ว paste

ไม่สามารถเชื่อมต่อผ่าน Serial ได้จะต้องตั้งค่าที่ไหน

ปัญหาดังกล่าวน่าจะเกิดจากการตั้งค่าการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้อง ให้เปิดโปรแกรมแล้วไปที่ส่วนของ Category แล้วเลือก Serial จะพบค่าตั้งต้นของโปรแกรม ให้เราทำการตรวจ check กับคู่มือของอุปกรณ์ที่เราต้องเข้าไปตั้งค่าการใช้งานว่าต้องตั้งค่าเป็นเท่าไหร่ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ computer เข้าด้วยกัน ถ้าตั้งค่าตรงกันจะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้แน่นอน

รูปภาพ