จะล็อคอินเข้าใช้งานเครื่องแม่ข่ายโดยวิธี secure shell(ssh) แบบระบุกุญแจยืนยันตัวตน ตั้งค่าได้อย่างไร

การเชื่อมต่อเข้าใช้งานเครื่องแม่ข่ายระยะไกลแบบ ssh โดยใช้กุญแจในการยืนยันตัวตนสามารถทำได้ดังนี้

 1. ในส่วนของ Category ของโปรแกรมให้ click ไปที่เครื่องหมาย + ข้างหน้า SSH
 2. ไปที่ Auth
 3. ในส่วน Private key for authentication ให้ click ที่ Browse เพื่อเลือก private key (.ppk) ในเครื่องเราที่ได้รับมา
 4. กลับไปที่ Session แล้วกรอกรายละเอียดการเชื่อมต่อตามปกติแล้วเลือก Open จะสามารถเชื่อมต่อได้

รูปภาพ

เวลาใช้งานโปรแกรม putty พบว่า font ในการแสดงผลเล็กมาก สามารถเพิ่มขนาดได้อย่างไร

วิธีเพิ่มขนาดตัวอักษรใน Putty

 1. เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วไปที่ Window เลือก Appearance
 2. ในส่วนของ Font Settings เลือกไปที่ Change แล้วปรับเลือกขนาด font ที่เราต้องการ

รูปภาพ

สามารถ ssh ผ่าน command line อย่างไร

สามารถเรียก PuTTy ให้ ssh ผ่าน command line ได้ โดยสั่ง putty.exe -ssh host.name

Putty ไม่สามารถอ่านข้อความภาษาไทยได้

หากประสบปัญหาไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้เมื่อใช้งาน Putty นั้นให้ตั้งค่าโดยวิธีดังต่อไปนี้

Category: Window > Appearance > Font settings เปลี่ยนจาก Courier New เป็น Fixedsys

รูปภาพ

กลับไปที่ Window > Translation (Character set translation on received data) เลือก encoding เป็น UTF-8

รูปภาพ

อยาก set status การทำงานของ pidgin ให้เป็น invisible ตั้งแต่เริ่มโปรแกรมสามารถตั้งค่าได้อย่างไร

บางครั้งผู้ใช้อาจต้องการความเป็นส่วนตัวหรือต้องการซ่อนสถานะตัวเองจากผู้ใช้คนอื่นที่กำลังออนไลน์อยู่นั้น ทำได้โดยการตั้งค่าสถานะเป็น invisible (มองไม่เห็น) ดังนี้

 • ไปที่เมนู Tools > Preferences

รูปภาพ

 • เลือก Status / Idle

รูปภาพ

 • เลือกเครื่องหมายถูกหน้า Use status from last exit at startup ออก

 • และใน drop down list ตรง Status to apply at startup เลือกไปที่ Invisible แล้ว close

รูปภาพ

ตั้งค่าให้ pidgin รับไฟล์ได้อัตโนมัติอย่างไร

โดยปกติการรับ/ส่งไฟล์กันระหว่างผู้ใช้งานโปรแกรมประเภท instant messaging นั้น เวลาที่ผู้ส่งจัดส่งไฟล์มาให้ ทางฝ่ายผู้รับต้องกดปุ่ม accept จากหน้า popup เพื่อเริ่มการ download แต่ถ้าผู้รับไม่กดปุ่ม accept เพื่อยืนยันการรับไฟล์ในเวลาที่กำหนด ไฟล์ดังกล่าวก็จะไม่สามารถ download ได้และถูก cancel ไปในที่สุด

การตั้งค่าให้รับไฟล์ได้อัตโนมัตินั้นจะสะดวกเป็นอย่างมากกรณีที่เครื่องที่จะรับไฟล์ ไม่ได้มีผู้ใช้งานอยู่ประจำ หรือไม่ค่อยได้นั่งประจำอยู่หน้าเครื่อง ซึ่งในส่วนของการตั้งค่าสามารถทำได้ดังนี้

1.ไปที่ Tools แล้วเลือก Plugins

รูปภาพ

2.click เพื่อ enable plugin ที่ชื่อ Autoaccept

รูปภาพ

3.คู่สนทนาที่จะได้รับการ auto accept คือ คู่สนทนาที่มีรายชื่ออยู่ใน Buddy lists ดังนั้นให้เราเพิ่มรายชื่อเพื่อนของเราลงไปใน Buddy lists ถ้าเราต้องการรับไฟล์อัตโนมัติ

รูปภาพ

ปิด Pidgin แล้ว แต่ยังได้ข้อความอยู่

โปรแกรม Pidgin นั้น แม้เราจะปิดหน้าต่างโปรแกรมลงไปแล้ว แต่โปรแกรมจะยังคงฝังตัวอยู่ System tray อยู่ เราสามารถแก้ไขได้สองวิธีคือ

 1. ปิดโปรแกรม Pidgin โดยไม่ให้ฝังตัวอยู่ใน Sytem tray โดยไปที่ Tools>Preferences เลือก Show system tray icon เป็น Never

รูปภาพ

2) ตั้งค่าสถานะการออนไลน์ของเราเป็น offline วิธีนี้เราจะไม่ต้องปิดโปรแกรม แต่คู่สนทนาทั้งหมดของเรา จะเห็นสถานะของเราเป็นออฟไล์ โดยกำหนดที่กล่องหล่นลงด้านล่างสุดของหน้าจอ Buddy List

รูปภาพ

จะใช้กล้องในการสนทนาผ่าน Pidgin ได้อย่างไร

Pidgin ไม่รองรับการใช้กล้องบน Microsoft Windows ในขณะนี้ หากใช้ Suriyan อยู่สามารถใช้กล้องได้บนการสนทนาผ่านโพรโตคอล XMPP/Google Talk

จะใช้ Facebook chat ด้วย pidgin หรือไม่

วิธีการตั้งค่าให้ pidgin ใช้งาน facebook ให้ set ดังนี้

 1. เลือก Protocol:เป็น XMPP
 2. ใส่ค่าต่างๆ ได้แก่ Username:ที่คุณใช้ใน facebook Domain: เป็น chat.facebook.com Resource ไม่ต้องใส่อะไร password ใช้ของ Facebook
 3. ที่ Advance tab ให้มั่นใจว่า “Require SSL/TLS” ไม่ถูกเลือก ตั้งค่า Connect port เป็น 5222

รูปภาพ

ไม่สามารถเรียกเพื่อนเข้ากลุ่มสนทนาได้

แม้ว่า Pidgin จะสามารถออนไลน์ด้วยชื่อผู้ใช้ที่อยู่ต่างโพรโทคอลกันได้ แต่กันจะให้คู่สนทนาคุยร่วมกันในห้องสนทนาเดียวกันได้นั้น จำเป็นที่คู่สนทนาทั้งหมด (รวมทั้งตัวเรา) ออนไลน์ด้วยโพรโทคอลเดียวกันทั้งหมด ดังนั้นการที่ไม่สามารถเพิ่มเพื่อนลงให้ห้องสนทนาที่คุยอยู่ได้ อาจเป็นเพราะเพื่อนคนดังกล่าวออนไลน์อยู่บนโพรโทคอลที่ไม่ตรงกับห้องสนทนาที่ใช้