ไฟล์ภาพ jpg, jpeg ที่สร้างโดย PDF Creator มีคุณภาพที่ไม่ดี จะแก้ไขได้อย่างไร

ปัญหาคุณภาพของภาพไม่ดีเกิดจากการกำหนดค่าคุณภาพ JPEG ของโปรแกรม PDF Creator ต่ำเกินไป สามารถปรับแก้ไขโดย

 1. ที่เมนูเลือกไปที่ Printer
 2. ไปที่ option
 3. click ไปที่ส่วนของ Formats
 4. เลือกไปที่ JPEG แล้วเลือกปรับ Quality ของภาพให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตามคุณภาพที่สูงขึ้นทำให้ขนาดไฟล์ PDF ที่มีภาพนั้นจะมีขนาดใหญ่ตามไปด้วย

รูปภาพ

ต้องการสร้างเอกสาร pdf ที่มีการป้องกันด้วย password ก่อนการเปิดใช้งาน สามารถทำได้อย่างไร

การรักษาชั้นความลับของเอกสาร ถือ เป็นอีกความสามารถหนึ่งของโปรแกรม pdfcreator โดยโปรแกรมสามารถที่จะสร้างเอกสารที่ป้องกันการเปิดอ่าน

 1. ที่เมนูเลือกไปที่ Printer > option
 2. click ไปที่ส่วนของ Formats
 3. เลือกไปที่ PDF

รูปภาพ

4.ในส่วนของ security tab ให้เลือกไปที่ Password required to open document แล้ว save

รูปภาพ

มีไฟล์ PDF อยู่หลายไฟล์จะเอามาต่อกันให้เป็นไฟล์เดียวจะทำอย่างไร

การรวมไฟล์ PDF จากหลายไฟล์ให้เป็นไฟล์เดียวนั้น ให้เปิด PDF Creator ขึ้นมา ซึ่งจะแสดง Print monitor ขึ้นมา จากนั้นสั่งเพิ่มเอกสาร โดยคลิกที่เมนู

Document > Add

เลือกไฟล์ที่ต้องการมาก่อน 1 ไฟล์ โปรแกรมจะมีไดอะล็อกขึ้นมาถามรายละเอียดให้คลิกที่ปุ่ม Wait - Collect

จากนั้นเพิ่มไฟล์ที่ 2 เข้ามา ให้คลิกเลือกไฟล์ทั้ง 2 ไฟล์แล้ว เลือกเมนู

Document > Combine all

รูปภาพ

หลังจากนั้นให้คลิกที่ Printer > printer stop เพื่อสั่งให้โปรแกรมพิมพ์เอกสารออกมาเป็น PDF โปรแกรมจะให้เรากรอกข้อมูลของไฟล์ PDF คลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกไฟล์

สร้างเอกสาร PDF ด้วย PDF Creator เป็นชื่อไฟล์ภาษาไทยไม่ได้

เป็นข้อบกพร่องของโปรแกรม PDF Creator ที่ไม่สามารถส่งออกไฟล์โดยการตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาไทยได้ วิธีแก้ไขในเบื้องต้นคือ ให้ส่งออกไฟล์โดยตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษก่อน แล้วจึงเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นภาษาไทยด้วยตนเอง หลังจากส่งออกไฟล์เรียบร้อยแล้ว

จะเอา Yahoo Search ที่ติดตั้งพร้อมโปรแกรม PDF Creator ออกได้อย่างไร

ปัญหานี้เกิดขึ้นจากระหว่างการติดตั้งโปรแกรม PDF Creator โปรแกรมจะตั้งค่าอัตโนมัติติดตั้ง Yahoo Search พร้อมกับโปรแกรม วิธีแก้ไขมี 2 วิธี

1.เอา Yahoo Search ออกระหว่างการติดตั้ง

ระหว่างการติดตั้งจะมีขั้นตอนติดตั้ง Yahoo Search ให้เอาเครื่องหมายถูกในตัวเลือก "Set Yahoo as my default search engine and notify me of changes." ออก

รูปภาพ

2.ระหว่างติดตั้งให้ปิดอินเตอร์เน็ต โปรแกรมจะไม่ดาวน์โหลด Yahoo Search มา

รูปภาพ

สามารถกำหนดงานย่อยให้กับงานหลักที่ทำอยู่ใน Openproj ได้อย่างไร

การกำหนดงานย่อยให้กับงานหลักเป็นการกำหนดงานใดๆ ให้อยู่ภายใต้งานที่ต้องการให้เป็นงานหลักทำได้โดย

 • สร้างหัวข้อในบรรทัดถัดลงมาจากหัวข้อหลัก

รูปภาพ

 • คลิกบรรทัดที่เราต้องการกำหนดเป็นงานย่อยให้เป็นแถบสีดำ

รูปภาพ

 • click ไปที่ไอคอน indent ก็จะได้งานย่อยที่ต้องทำภายใต้งานหลัก

รูปภาพ

ได้งานย่อย

รูปภาพ

ติดตั้ง OpenProj แล้วเปิดไม่ได้ต้องทำอย่างไร

จำเป็นต้องติดตั้ง Java เพื่อใช้ในการทำงานของโปรแกรมซึ่งสามารถติดตั้งได้จากแผ่น Chantra

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

OpenProj เวอร์ชันที่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ทราบว่าแตกต่างอย่างไรกับ OpenProj ที่มีใน chantra

OpenProj version เสียค่าใช้จ่ายนั้นเป็น version ที่เรียกใช้งานผ่าน web browser โดยไม่ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่องผู้ใช้งานแต่อย่างใด โดยการทำงานจะทำงานแบบ server / client model ซึ่ง server ที่ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวเป็น server ของบริษัทผู้ผลิตโปรแกรม OpenProj ที่เปิดให้บริการ ดังนั้นจึงต้องมีค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้งาน(ค่าเช่า) แต่ก็แลกมากับความสะดวกในการที่ทุกคนใน project สามารถเข้าถึง project ได้จากทุกที่ ที่มี internet ส่วน version ที่ให้มากับ chantra นั้นเป็น Opensource ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้ไปตลอดโดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

เราสามารถกำหนด Deadline ให้งานแต่ละงานที่ทำได้อย่างไรใน Openproj

การกำหนด Deadline ให้กับงานใดๆสามารถทำได้ดังนี้

1.click ที่งานที่จะทำการกำหนด deadline
2.ไปที่เมนู Project
3.เลือก Task / Resource Information

รูปภาพ

4.ไปที่ tab Advanced แล้วกำหนดวัน Deadline ของงาน ในช่อง Deadline

รูปภาพ

จะบันทึกข้อมูลการล่าช้าของโครงการได้ที่ไหน

ในการทำ project ใดๆ มักจะประกอบไปด้วยงานย่อยๆหลายงานมารวมกัน บางงานอาจจะทำเสร็จสิ้นได้ตามเวลาที่กำหนด แต่บางงานก็อาจจะเสร็จได้ไม่ตามเวลา(delay) การทำ project ที่ดีนั้นควรมีการระบุรายละเอียดกำกับเอาไว้ด้วยเมื่อมีงานใดๆที่ทำแล้วไม่สามารถเสร็จได้ตรงตามกำหนดการ ซึ่งเราสามารถระบุจำนวนวันและประเภทของ delay ได้ดังนี้

 1. double click ที่ link ที่เชื่อมต่อระหว่างงาน
 2. ในช่อง type ให้เราเลือกประเภทการ delay ซึ่งมีอยู่ 4 แบบ คือ FS , FF , SS , SF แล้วทำการบอกจำนวนวันที่ dalay ในช่อง Lag หลังกำหนดเสร็จตอบ OK

รูปภาพ