About

เว็บนี้เป็นแหล่งรวบรวมรวมข้อมูลการพัฒนา Chantra ในแต่ละเวอร์ชัน รวมไปถึงการทดสอบและติดตามโครงการซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ ที่จะถูกผนวกรวมอยู่ในแผ่น Chantra ในแต่ละเวอร์ชัน หากคุณต้องการสอบถามปัญหาในการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ที่อยู่ในแผ่น Chantra ขอความกรุณาสอบถามจาก forum หากต้องการหารายชื่อผู้ประกอบการโอเพนซอร์ส สามารถค้นหาได้ที่ thaiopensource.org

Chantra เปิดเป็นโครงการโอเพนซอร์ส ท่านสามารถช่วยเหลือการพัฒนา Chantra ได้โดย

  • เข้าร่วมโครงการพัฒนา
  • ร่วมกิจกรรมในเว็บไซต์ ThaiOpenSource.org
  • ช่วยตอบคำถามใน forum

สำหรับท่านที่ค้องการช่วยเหลือในการพัฒนาสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บโครงการพัฒนาของ Chantra