จะจับภาพจาก video ที่กำลังเล่นด้วยโปรแกรม VLC สามารถทำได้อย่างไร

การจับภาพ (snapshot) ระหว่างที่เล่นไฟล์ video อยู่นั้น ทำได้โดยให้ click ไปที่ วิดีโอ แล้วเลือก Snapshot จะได้ภาพที่กำลังเล่นผ่าน vlc save เก็บไว้ที่ My Pictures

รูปภาพ