ต้องการเปลี่ยนการแสดงผลเนื้อหา blog จาก Newer/Older Entries เป็นแบบตัวเลข ทำได้หรือไม่?

โดยปรกติแล้ว การแสดงผลเนื้อหา blog ของ WordPress จะแสดงในลักษณะ Newer/Older

รูปภาพ

แต่สามารถเปลี่ยนให้เป็นแบบตัวเลข (ตามรูป) ได้โดยติดตั้งโมดูลที่ชื่อ WP-PageNavi http://wordpress.org/extend/plugins/wp-pagenavi/

รูปภาพ

โดยเมื่อเปิดใช้งานแล้ว ให้เข้าที่ Appearance>Editor>loop.php แก้ไขตั้งแต่บรรทัด <?php /* Display navigation to next/previous pages when applicable */ ?> ให้แทนที่ด้วย <?php wp_pagenavi(); ?>