ใช้ Wordpress แล้ว อยากย้ายเนื้อหาไป Drupal ทำได้หรือไม่

สามารถใช้โมดูล wordpress_import http://drupal.org/project/wordpress_import เพื่อนำเข้าไฟล์ export ของ WordPress ได้ โดยให้ export ออกมาก่อน แล้วเข้าไปที่ Administer>Content management>WordPress Import แล้วอัพโหลดไฟล์ขึ้นไป

รูปภาพ