อัพเกรด WordPress ในแผ่น Suriyan เป็นรุ่นใหม่ได้อย่างไร

เมื่อเข้าสู่หน้า Administer จะมีปุ่มให้เลือกอัพเกรดเป็น WordPress 3.0 ให้กดที่ปุ่มดังกล่าว ระบบก็จะอัพเกรดโดยอัตโนมัติ