จะติดตั้งฟอนต์ Sarabun ได้อย่างไร

ก่อนอื่นต้องไป download font จาก http://www.sipa.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=78

รูปภาพ

เลือกแบบ setup แล้วทำการติดตั้ง เลือกภาษา

รูปภาพ

รูปภาพ

เลือกตำแหน่งที่จะติดตั้ง Font จากนั้นกดปุ่ม "ติดตั้ง"

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

การเรียกใช้เช่นกรณีที่เปิดจาก Openoffice.Writer ให้เลือก Format ->Character

รูปภาพ

เลือก font เป็น TH Sarabun

รูปภาพ

หรือเลือกที่ menu bar

รูปภาพ

ก็จะได้ font ที่ต้องการ

รูปภาพ